herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 4 do Uchwały VI/41/03

Załącznik Nr 4
do Uchwały  VI/ 41 / 03
Rady Gminy w Starym Czarnowie
z dnia 17 marca 2003 r.

 

DOCHODY BUDŻETU  GMINY STARE CZARNOWO
Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych ustawami w 2003 roku

według działów klasyfikacji: 

Dział

Rozdział

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Plan

 

750

   

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

39.000

75011

 

Urzędy Wojewódzkie

39.000

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

39.000

 

751 

   

URZĘDY NACZELNYCH  ORGANÓW  WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  KONTROLI I OCHRONY   PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

560

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa

560

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

560

 

853 

   

OPIEKA SPOŁECZNA

287.000

85313

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

5.000

201

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

5.000

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne

140.000

201

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

139.000

  

85316

 

Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze

54.000

201

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

54.000

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

77.000

201

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

77.000

85328

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

11.000

201

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

11.000

 

900

   

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA

71.000

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

71.000

201

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

71.000

R  A  Z  E  M :

397.560

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 17:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 17:59