herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie (kablowaniu) odcinka istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV Nr L-137 wraz z odgałęzieniem do stacji ,,Hydrofornia Kołbacz,, w miejscu kolizji z projektowaną linią WN 110 kV relacji Parsówek - Kołbacz położonej na działkach nr 5, 28/4, 21, 27 obręb Kołbacz, gmina Stare Czarnowo