herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie podziału Gminy Stare Czarnowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz Uchwałą Nr XXXIV/245/2014 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 3, podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.