Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VI/41/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2003r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2003 rok.

UCHWAlA4103UCHWAŁA Nr VI/41/03

UCHWAŁA Nr VI/41/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 marca 2003 r. 

 

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2003 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt4 , ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/  Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 oraz z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214, poz.1806/ uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości  /załącznik Nr 1/                 -    5.394.401 zł

Z tego:

1/dochody związane z realizacją zadań własnych /załącznik Nr 2/

4.996.841 zł

   W tym:
    - dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych
/załącznik Nr 3/

46.000 zł

2/dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz  innych zadań zleconych ustawami / załącznik Nr 4/

397.560 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości /załącznik Nr 5/                        -  5.274.401 zł

Z tego:

1/wydatki związane z realizacją zadań własnych /załącznik Nr 6/

4.876.841 zł

    W tym:
wydatki   związane  z  realizacją   Gminnego  Programu   Profilaktyki   i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych /załącznik Nr 7

47.400 zł

2/wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz  innych zadań zleconych ustawami /załącznik Nr 8/

397.560 zł

 § 3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości                                                   -   420.000 zł

z przeznaczeniem na:

1/spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Szczecinie w wysokości

320.000 zł

       2/spłatę rat kredytu z BBR Koszalin o/Stare Czarnowo w wysokości

100.000 zł

§  4.Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

- kredytów zaciągniętych w bankach krajowych  300.000 zł

§ 5.Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości          42.000 zł

§ 6.Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 7.Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2003 – 2010 zgodnie z  załącznikiem Nr 10.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

  1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 18:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 18:16