herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR  VI/49/03 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia  17 marca 2003r. w sprawie: zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

UCHWAŁA NR  VI/49/03

UCHWAŁA NR  VI/49/03
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z dnia  17 marca 2003r.

 

w sprawie: zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806) oraz 41 ust 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu   w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1231; Nr 167, poz.1372 ) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1. Za udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych członkowie otrzymują wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto 120 zł miesięcznie.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXI/279/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 marca 2002 roku w sprawie zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 18:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 18:55