herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR VIII/54/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia pierwszego Statutu Zespołu Szkół w Kołbaczu.

Uchwała Nr VIII/54/03

UCHWAŁA NR VIII/54/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia pierwszego Statutu Zespołu Szkół w Kołbaczu.

Na podstawie art. 58 ust. 6 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; z 2002r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185,Nr 200, poz.1683; z 2003r. Nr 6, poz. 65). Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się pierwszy Statut Zespołu Szkół w Kołbaczu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół   w Kołbaczu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od   1 września 2003r.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 19:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 19:07