herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego najemcy
Stosownie do art.. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami )
Nr lokalu  Pow. w m2 Księga wieczysta Opis nieruchomosci Przeznaczenie w planie zagosp. Wysokość stawki procentowej opłaty z tutułu użytkowania wieczystego Wysokość opłaty z tytułu użytkowa-             nia Wartość z wyceny          w zł. Cena sprzedaży w zł. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży UWAGI  
Kołbacz ul. Cystersów 6C/7 39,52 SZ1Y/00066081/7 Lokal mieszkalny nr 7 w budynku wielorodzinnym             ( Kołbacz ul. Cystersów 6C ) położonym na działce nr 43/24 obręb ewid. Kołbacz dla której prowadzona jest księga wieczysta SZ1Y/00030950/9. Udział 50/1000 w prawie użytkowania wieczystego działki o pow. 935 m2  oraz taki sam współudział w częściach wspólnych budynku . W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona symbolem  - "B" . Symbol z planu C 2 MW - teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do dalszego użytkowania. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo - strefa rozwoju zabudowy mieszkaniowej MN oraz mieszkaniowej z usługami MN.U.  1% 28,90 107 091,00 22 623,42 Sprzedaż w trybie bezprzetragowym dla dotychczasowego najemcy, lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz udziałem w prawie użtkowania wieczystego działki gruntu  Uchwała Nr VI/49/2015         z dnia 30.03.2015 r.  Rady Gminy Stare Czarnowo.                           W cenie uwzględniono koszty przygotowania do sprzedaży w  wysokości 952,60 zł. Opłatę roczną wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego , w terminie do 31 marca każego roku. Aktualizację opłaty dokonuje się nie częściej niż raz na 3 lata.   
                       
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i  miejscowości Kołbacz w dniach 07.07.2015 r. do 27.07.2015 r.   
Termin składania wniosków o nabycie powyższych nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne , którym przysługuje pierszeństwo w  ich nabyciu, stosownie do art.                34 ust. 1 i 2 ww. ustawy wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Krawczyk 07-07-2015 16:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2015
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2015 16:48