herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IX/60/2003 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 maja 2003r. w sprawie: zmiana budżetu.

Uchwała Nr IX/60/2003

UCHWAŁA NR IX/60/2003
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 maja 2003 r.
 

w sprawie: zmiana budżetu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym   /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806/ Rada Gminy  Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę -  2 300 zł

Dział

750

Administracja publiczna

2 300 zł

Rozdział

75020

Starostwa powiatowe

2 300 zł

 

§ 232

Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

2 300 zł

§ 2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  - 2 300 zł

Dział

750

Administracja publiczna

2 300 zł

Rozdział

75020

Starostwa powiatowe

2 300 zł

 

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 300 zł

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 19:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 19:14