herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IX/61/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 maja 2003r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

UCHWAŁA  NR IX/61/03

UCHWAŁA  NR IX/61/03
Rady  Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 maja 2003r.

w  sprawie: wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera ,,a’’ ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 Rada Gminy uchwala co następuje: 

§  1.  Wyraża  się zgodę  na  nabycie od  Pani Czesławy Drejas  nieruchomości  położonej w  miejscowości  Żelisławiec , działki oznaczonej  w ewidencji gruntów numerem  264/2 o powierzchni  801 m 2 , opisanej  w księdze wieczystej  nr  4777 prowadzonej  przez  Sąd  Rejonowy  w  Gryfinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 19:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 19:15