herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IX/63/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 maja 2003r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

UCHWAŁA NR IX/63/03

UCHWAŁA  NR  IX/63/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 maja 2003r.
.

 

w  sprawie:  powołania Komisji  Inwentaryzacyjnej.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz .1591: z 2002 r. Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz.. 558,  Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz.1806)  Rada   Gminy uchwala  co  następuje:

§ 1.  Powołuje się  Komisję  Inwentaryzacyjną  w  składzie:

 1. Zacharski  J Przewodniczący  Komisji
 2. Ruszczycki  Dariusz Członek  Komisji
 3. Kałucki  Władysław Członek  Komisji
 4. Gorczyca  Jacek  Członek  Komisji

§ 2.  Zadaniem Komisji będzie  sporządzenie spisów inwentaryzacyjnych ( komunalizacji działek ) mienia gminy, na terenie Gminy Stare Czarnowo.

§ 3.  Traci moc uchwała  Nr IV / 16 / 98  z dnia 22 grudnia 1998 r. w  sprawie powołania  Komisji Inwentaryzacyjnej .

§ 4.  Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 19:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 19:17