herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Uchwała Nr XXIX/211/2013 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/202/13 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2014 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego