herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XI/69/2003 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 15 września 2003r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r.

UCHWAŁA NR XI/69/2003

UCHWAŁA NR XI/69/2003
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z dnia 15 września 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W związku ze zwiększeniem przez Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2003 o kwotę 29.265,00 zł. zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę – 29.265,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 29.265 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 29.265 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych 29.265 zł

§ 2 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 19:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 19:30