herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XI/71/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 września 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy oczyszczalni wraz z przepompownią ścieków w Kołbaczu.

UCHWAŁA NR XI / 71 / 03

UCHWAŁA NR XI/71/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 15 września 2003r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy oczyszczalni  wraz z przepompownią ścieków w Kołbaczu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera ,,a’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;  z 2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,  Nr 214, poz. 1806 /  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się  zgodę na nieodpłatne przejęcie na mienie Gminy Stare Czarnowo od Spółdzielni Mieszkaniowej ,,PŁONIA” w Kołbaczu  działek:  nr 9 / 4 o powierzchni 6365 m2  i  nr 9 / 5 o powierzchni 503 m2  położonych  w obrębie ewidencyjnym Kołbacz, będących w wieczystym użytkowaniu spółdzielni  oraz urządzeń infrastruktury technicznej oczyszczalni i przepompowni ścieków,  która jest własnością spółdzielni.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 19:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 19:37