herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Uchwała Nr XIV/115/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25.01.2016 r.w sprawie zmiany Uchwały NR XII/90/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok