herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XI/80/03 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 15 września 2003r. w sprawie uchwalenia  statutów sołectw Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XI / 80 / 03

UCHWAŁA NR XI/80/03
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z dnia 15 września 2003r.

 

w sprawie uchwalenia  statutów sołectw Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 / Rada  Gminy  uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się statuty sołectw Gminy Stare Czarnowo stanowiące załączniki  do niniejszej uchwały:

1. Stare Czarnowo stanowiący  załącznik nr 1,
2. Dobropole Gryfińskie stanowiący  załącznik nr 2,
3. Kartno stanowiący  załącznik nr 3,
4. Żelisławiec stanowiący  załącznik nr 4,
5. Binowo stanowiący  załącznik nr 5,
6. Kołowo stanowiący  załącznik nr 6,
7. Kołbacz stanowiący  załącznik nr 7,
8. Dębina  stanowiący  załącznik nr 8,
9. Żelewo  stanowiący  załącznik nr 9,
10. Glinna stanowiący  załącznik nr 10,
11. Komorówko  stanowiący  załącznik nr 11,
12. Nieznań  stanowiący  załącznik nr 12.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 24 / IV/ 94 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 20:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 20:10