herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XII/83/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 października 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

UCHWAŁA NR XII/83/03

UCHWAŁA NR XII/83/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 października 2003r.

w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003r. Nr 80, poz. 717 / i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. 2000r. Nr 46, poz. 543, zm. Nr 6, poz. 70; z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 1, poz. 15 / Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1.  Wyraża się zgodę na zbycie działki nr 72/ 5 o powierzchni 700 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Kołowo w trybie bezprzetargowym  na poszerzenie nieruchomości przyległej nr 72/ 6.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

U Z A S A D N I E N I E

Nieruchomość nr 72/ 5 o powierzchni 700 m2  położona jest  w obrębie ewidencyjnym Kołowo. Na wniosek właściciela działki nr 72/ 6  / dot. poszerzenia działki/ wyraża się zgodę na zbycie  działki nr 72/5 w trybie bezprzetargowym. Zbycie działki nr 72/5 odbędzie ię zgodnie z przepisami  art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 20:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 20:17