herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Uchwała Nr XVII/148/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Zespołu Szkół w Kołbaczu na wsparcie z EFS w ramach OSI 8 EDUKACJA, DZIAŁANIE 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020