herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XII/88/03 Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 października 2003r. w sprawie zmiany budżetu.

UCHWAŁA NR XII / 88 / 03

UCHWAŁA NR XII/88/03
Gminy Stare Czarnowo
 z dnia 27 października 2003r.
 

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717/ Rada Gminy  uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę  - 159.928 zł

Dział

758

Różne rozliczenia

159.928 zł

Rozdział

75805

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

159.928 zł

§ 292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

159.928 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  - 49.000 zł

Dział

600

Transport i łączność

49.000 zł

Rozdział

60016

Drogi publiczne gminne

49.000 zł

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13.200 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

35.800 zł

§ 3. Różnica między wprowadzonymi dochodami a zaplanowanymi wydatkami w wysokości   110.928 zł  powiększy nadwyżkę budżetu gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 20:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 20:24