herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Uchwała Nr XVIII/156/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XLI/285/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 03 września 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Stare Czarnowo oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych