Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XIV/92/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie: ustalenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok

UCHWAŁA NR XIV/92/03

UCHWAŁA NR XIV/92/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 grudnia 2003r.

w sprawie: ustalenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2004 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia  za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy a dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. r 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 6 ust.3 i art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1993r. Nr 94 poz. 431 z późniejszymi zmianami: z 1994 r. Nr 1 poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137 poz. 926 ; z 1998 r. Nr 108 poz. 681; z 2001r. Nr 81 poz. 875; z 2002 r. Nr 200 poz. 1680 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568) i w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. (M. P. Nr 49 poz. 771) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1 Na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych  trzech kwartałów 2003 r. ( Monitor Polski Nr 49 poz. 771) ustala się cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2004 r. na obszarze Gminy Stare Czarnowo w kwocie 30 zł za 1q.

§ 2 Zarządza się pobór podatku rolnego w drodze inkasa. Inkasentami podatku rolnego od osób fizycznych są sołtysi poszczególnych wsi. Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości 5% pobranych wpłat.

§ 3 Wpłaty z tytułu podatku rolnego mogą być dokonywane przez zobowiązanego bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5 Traci moc Uchwała Nr III/13/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na 2003 rok oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia Inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 6 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 20:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 20:50