herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XIV/99/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie zmiany budżetu.

UCHWAŁA NR XIV/99/03

UCHWAŁA NR XIV/99/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 grudnia 2003r.

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002r. Nr 23, 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę - 11.000 zł

Dział

756

Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

9.000 zł

Rozdział

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

9.000 zł

§ 048

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

9.000 zł

 

Dział

853

Opieka Społeczna

2.000 zł

Rozdział

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

2.000 zł

§ 270

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł

2.000 zł

§ 2 Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę - 11.000 zł

Dział

851

Ochrona zdrowia

9.000 zł

Rozdział

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

9.000 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

9.000 zł

 

Dział

853

Opieka Społeczna

2.000 zł

Rozdział

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

2.000 zł

§ 3110

Świadczenia społeczne

2.000 zł

§ 4 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 21:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 21:02