herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr 84.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo zmienionego zarządzeniem nr 21.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo