herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA Nr XXII/165/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA Nr XXII/165/05

UCHWAŁA Nr XXII/165/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 stycznia 2005 r.


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W wyniku tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy  Stare Czarnowo został wybrany na czas dalszej kadencji Rady Gminy:

  • Pan KAŁUCKI WŁADYSŁAW

§ 2. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr II /2/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo  z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie wyboru  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XXII/165/95
 Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 stycznia 2005 r.

W dniu 25 października 2004 r. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XX/146/04 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Edwarda Piechowskiego w związku z utratą przez niego prawa wybieralności.

Z uwagi na to, że radny Piechowski pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady – uchwała nr II / 2 / 2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 listopada 2002 r. stała się bezprzedmiotowa, w związku z czym należało podjąć nową uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo na dalszą kadencję.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 08-02-2005 19:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2005 19:14