herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXII/167/05 Rady Gminy Stare Czarnowo Z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie zmiany budżetu 2005r.

UCHWAŁA NR XXII/167/05

UCHWAŁA NR XXII/167/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
Z dnia 31 stycznia 2005 r.


w sprawie zmiany budżetu 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 /  Rada Gminy  Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 14.664 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14.664 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 14.664 zł
§ 2033 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych 14.664 zł

§ 2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 14.664 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14.664 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 14.664 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych 14.664 zł

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 08-02-2005 19:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2005 19:18