herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXII/169/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.

UCHWAŁA NR XXII/169/05

UCHWAŁA NR XXII/169/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 stycznia 2005 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 


Załącznik do uchwały Nr XXII/169/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 stycznia 2005 r.

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Czarnowo
na 2005 r.

 

I Kwartał:

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2004 r.
 2. Ocena gospodarki finansowej Gminy za 2004 r.
 3. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2004 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Wójtowi.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał Rady Gminy.
 5. Sprawy różne dotyczące Gminy Stare Czarnowo, w tym zgłaszane  przez radnych i obywateli.

II Kwartał:

 1. Kontrola realizacji inwestycji Gminnych.
 2. Analiza wykonania budżetu za I kwartał 2005 r.
 3. Ocena schematu organizacyjnego UG Stare Czarnowo.
 4. Ocena funkcjonowania jednostek Gminy w zakresie oświaty, kultury, opieki społecznej i sportu.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał Rady Gminy.
 6. Sprawy różne dotyczące Gminy Stare Czarnowo, w tym zgłaszane  przez radnych i obywateli.

III Kwartał:

 1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2005 r.
 2. Ocena przygotowania placówki oświatowej do roku szkolnego 2005 – 2006.
 3. Kontrola realizacji zadań gminy w zakresie utrzymania poprawnego stanu dróg, porządku i bezpieczeństwa.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał Rady Gminy.
 5. Sprawy różne dotyczące Gminy Stare Czarnowo, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

IV Kwartał:

 1. Ocena zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2005 r.
 2. Ocena projektu budżetu gminy na 2006 r.
 3. Przygotowanie propozycji do planu pracy komisji na 2006 r.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał Rady Gminy.
 5. Sprawy różne dotyczące Gminy Stare Czarnowo, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

 

Komisja w składzie:

 1. Małecka Grażyna - przewodnicząca komisji
 2. Łoś Maria - członek komisji
 3. Grzywiński Wiesław - członek komisji
 4. Ruszczycki Dariusz - członek komisji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 08-02-2005 19:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2005 19:20