herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXII/171/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2005 rok.

UCHWAŁA NR XXII/171/05

UCHWAŁA NR XXII/171/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 stycznia 2005 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2005 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2005 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik do uchwały
Nr XXII/171/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 stycznia 2005 r.

PLAN PRACY
Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska
na 2005 rok.

I kwartał 2005 r.

 1. Posiedzenie komisji w sprawie opracowania planu pracy oraz sprawozdania komisji za II półrocze 2004 r.
 2. Kontrola dróg gminnych – Żelisławiec, Glinna i Komorówko – wypracowanie wniosków.
 3. Wspólne posiedzenie stałych komisji w sprawie rozpatrzenia materiałów, które będą przedmiotem obrad sesji.

II kwartał 2005 r.

 1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2004 r. – wypracowanie wniosków.
 2. Kontrola w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: wysypiska i dzikie wysypiska, gminne rowy melioracyjne, cmentarze, oraz drogi gminne.
 3. Kontrola oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

III kwartał 2005 r.

 1. Analiza wydatków budżetu gminy w zakresie remontów dróg, melioracji i ochrony środowiska.
 2. Realizacja wniosków komisji z przeprowadzonych kontroli na terenie gminy w II kwartale br.
 3. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za I półrocze 2005 r.
 4. Kontrola przebiegu remontów dróg oraz wydatków uchwalonym w budżecie.
 5. Stanowiska komisji do projektów uchwał Rady Gminy.

IV kwartał 2005 r.

 1. Opracowanie planu komisji na 2006 r.
 2. Analiza projektu budżetu gminy na 2006 rok – wypracowanie stanowiska.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy – wypracowanie stanowiska.

Komisja w składzie:

 1. Zacharski Jan - przewodniczący komisji
 2. Gorczyca Jacek - członek komisji
 3. Kałucki Władysław - członek komisji
 4. Ruszczycki Dariusz - członek komisji.
 5. Mielnicki Czesław - członek komisji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 08-02-2005 19:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2005 19:22