herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXII/178/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy osady leśnej.

UCHWAŁA NR XXII/178/05

UCHWAŁA NR XXII/178/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 stycznia 2005 r.


w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy osady leśnej.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r.  o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych /Dz. U. Nr 166,  poz. 1612/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wystąpić o ustalenie urzędowej nazwy osady leśnej , obręb Śmierdnica Las, gmina Stare Czarnowo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr XXII / 178 / 05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy osady leśnej.

W obrębie geodezyjnym Śmierdnica Las, znajdują się nieruchomości gruntowe oznaczone numerami 20/5 i 20/6, tworzące osadę leśną o nazwie zwyczajowej „Osetne Pole”. Nieruchomości posiadają numery porządkowe Szczecin ul. Dobropole Nr 8 i Szczecin ul. Dobropole Nr 9.
Wyżej wymienione nieruchomości znajdują się na terenie Gminy Stare Czarnowo, nie przynależą do żadnej miejscowości gminnej i są znacznie oddalone od każdej z nich. W związku z powyższym ww. nieruchomościom, stanowiącym osadę leśną, należy nadać nazwę.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 09-02-2005 18:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2005 18:55