herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXIV/192/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi

UCHWAŁA NR XXIV/192/05

UCHWAŁA NR XXIV/192/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 kwietnia 2005 r.


w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 / w związku z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z  2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo  za rok 2004 i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2004, Rada Gminy Stare Czarnowo udziela absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 12-05-2005 11:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2005 11:36