herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXIII/189/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia „ Programu Ochrony Środowiska Gminy Stare Czarnowo” oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla

UCHWAŁA NR XXIII/189/05

UCHWAŁA NR XXIII/189/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 marca 2005 r.


w sprawie przyjęcia „ Programu Ochrony Środowiska Gminy Stare Czarnowo” oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stare Czarnowo”.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm./, art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach / Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z póź. zm./ oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska / Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz.627 z póź. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „ Program Ochrony Środowiska Gminy Stare  Czarnowo ” zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz stanowiący część tego programu „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Stare Czarnowo” zawarty w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Program Ochrony Środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Stare Czarnowo są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy St.Czarnowo. 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 15-04-2005 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2005 13:39