herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXIV/193/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

UCHWAŁA NR XXIV/193/05

UCHWAŁA NR XXIV/193/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 kwietnia 2005 r.


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 )  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  -  5.000 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.000 zł
Rozdział 75023 Urzędy gminy 5.000 zł
  § 0920 Pozostałe odsetki 5.000 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę   - 5.000 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5.000 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność 5.000 zł
  § 4260 Zakup energii 5.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 12-05-2005 11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2005 11:37