herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXV/202/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 czerwca 2005r. w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu Planu Ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa".

UCHWAŁA NR XXV/202/05

UCHWAŁA NR XXV/202/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 czerwca 2005r


w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu Planu Ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego ,,Puszcza Bukowa”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ w związku z art.19 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody / Dz. U. Nr 92, poz. 880 / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Opiniuje pozytywnie projekt Planu Ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa" w obrębie Gminy Stare Czarnowo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Stwierdza się, że ustalenia projektu planu, o którym mowa w ust.1 zostały uzgodnione w zakresie wskazanym treścią art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Załącznik do uchwały jest do wglądu w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-06-2005 19:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-06-2005 19:42