herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVII/207/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005r.

UCHWAŁA NR XXVII/207/05

UCHWAŁA NR XXVII/207/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 września 2005 r.


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  -  11.000 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6.000 zł
Rozdział 71035 Cmentarze 6.000 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6.000 zł
 
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5.000 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność 5.000 zł
§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5.000 zł

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę   - 11.000 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6.000 zł
Rozdział 71035 Cmentarze 6.000 zł
§ 0830  Wpływy z usług 6.000 zł
 
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5.000 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność 5.000 zł
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 25-09-2005 16:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 25-09-2005 16:38