herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVII/209/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności bud

UCHWAŁA NR XXVII/206/05

UCHWAŁA NR XXVII/209/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 września 2005 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków w zamian za zaległości podatkowe w drodze umowy przeniesienia oraz kupna udziałów  w działce nr 23/7, obręb Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."a"5 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 66 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami )  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa wieczystego użytkowania gruntu działki nr 23/6, obręb Stare Czarnowo oraz udziałów w prawie wieczystego użytkowania gruntu działki nr 23/7, a także udziałów w prawie własności budynków gospodarczych zlokalizowanych na tejże działce, w stosunku odpowiednim do wysokości zobowiązań wobec Gminy Stare Czarnowo, w drodze umowy przeniesienia w zamian za zaległości podatkowe.

§ 2. Wyraża się zgodę na kupno od Polskich Kolei Państwowych S.A. działów w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu nr 23/7, obręb Stare Czarnowo oraz udziałów w prawie własności budynków gospodarczych znajdujących się na w/w działce, nie objętych w § 1, a koniecznych do przejęcia całości praw przez gminę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXVII/209/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 września 2005 r.

Polskie Koleje Państwowe S.A. zalegają na rzecz Gminy Stare Czarnowo z opłatami z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 47.290,10 zł. (stan na dzień 01.09.2005 r.)
W celu uregulowania zobowiązań PKP S.A. w zamian za zaległości podatkowe przekaże na rzecz gminy prawo wieczystego użytkowania gruntu działki nr 23/6, obręb Stare Czarnowo oraz udziały w prawie wieczystego użytkowania gruntu działki nr 23/7, obręb Stare Czarnowo, a także udziały w prawie własności do budynków gospodarczych znajdujących się na tej działce, w ilości odpowiedniej do wysokości zobowiązania.
W celu ostatecznego uregulowania praw przedmiotowego gruntu i znajdujących się na nim budynków należy odkupić od PKP S.A. pozostałe udziały, które stanowią różnicę między wyceną działki nr 23/7 a wysokością zobowiązań.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 25-09-2005 16:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 25-09-2005 16:41