herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVIII/220/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 października 2005r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XXVIII/220/05

UCHWAŁA NR XXVIII/220/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 października 2005r.


w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Gminy Stare Czarnowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 44 ust. 1 i 2 w związku z art. 40 i art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się ze względów naukowych, historyczno-pamiątkowych i krajobrazowych za pomniki przyrody niżej wymienione drzewa znajdujące się na terenie gminy Stare Czarnowo:

 1. lipa drobnolistna Tilia cordata rosnąca na terenie działki geodezyjnej nr 3/4 obrębu Śmierdnica Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Osetno, oddz. 3 g), o obwodzie pnia 292 cm mierzonym na wysokości 1,3 m od ziemi,
 2. buk zwyczajny Fagus sylvatica rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 3/4 obrębu Śmierdnica Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Osetno, oddz. 3 b), o obwodzie pnia 428 cm mierzonym w odległości 1,30 od ziemi,
 3. buk zwyczajny Fagus sylvatica rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 3/4 obrębu Śmierdnica Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Osetno, oddz. 3 b), o obwodzie pnia 397 cm mierzonym na wysokości 1,3 m od ziemi,
 4. dąb szypułkowy Quercus robur, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 41 obrębu Śmierdnica Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Osetno, oddz. 41 h), o obwodzie pnia 370 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 5. dąb szypułkowy Quercus robur rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 50 obrębu Śmierdnica Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Osetno, oddz. 50 f), o obwodzie pnia 415 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 6. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 50 obrębu Śmierdnica Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Osetno, oddz. 50 b), o obwodzie pnia 285 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 7. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 50 obrębu Śmierdnica Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Osetno, oddz. 50 b), o obwodzie pnia 280 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 8. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 50 obrębu Śmierdnica Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Osetno, oddz. 50 b), o obwodzie pnia 228 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 9. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 52/3 obrębu Śmierdnica Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Osetno, oddz. 52 b), o obwodzie pnia 395 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 10. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 52/3 obrębu Śmierdnica Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Osetno, oddz. 52 b), o obwodzie pnia 350 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 11. dąb bezszypułkowy Quercus petraea zrośnięty z bukiem zwyczajnym Fagus sylvatuca, rosnące na terenie działki geodezyjnej nr 53 obrębu Stare Czarnowo (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Glinna, oddz. 53 b), o obwodach pni: 290 cm i 135 cm mierzonych na wysokości 1,30 m od ziemi,
 12. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 53 obrębu Stare Czarnowo (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Glinna, oddz. 53 b), o obwodzie pnia 358 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 13. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 219 obrębu Śmierdnica Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Glinna, oddz. 219 c), o obwodzie pnia 340 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 14. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 219 obrębu Śmierdnica Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Glinna, oddz. 219 c), o obwodzie pnia 340 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 15. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 303 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 303 d), o obwodzie pnia 350 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 16. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 305 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 305 i), o obwodzie pnia 325 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 17. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 305 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 305 i), o obwodzie pnia 310 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 18. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 307 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 307 g), o obwodzie pnia 355 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 19. daglezja Pseudotsuga menziesii, rosnąca na terenie działki geodezyjnej nr 287 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 287 g), o obwodzie pnia 270 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 20. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 321 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 321 b), o obwodzie pnia 320 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 21. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr321 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 321 b), o obwodzie pnia 315 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 22. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 328 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 328 b), o obwodzie pnia 330 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 23. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 328 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 328 b), o obwodzie pnia 335 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 24. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 328 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 328 b), o obwodzie pnia 300 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 25. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 328 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 328 d), o obwodzie pnia 387 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 26. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 338 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 338 c), o obwodzie pnia 415 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 27. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 340 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 340 a), o obwodzie pnia 330 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 28. dąb szypułkowy Quercus robur, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 348/2 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 348 c), o obwodzie pnia 350 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 29. dąb bezszypułkowy Quercus petraea, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 348/2 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 348 c), o obwodzie pnia 410 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 30. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 349 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 349 f), o obwodzie pnia 310 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 31. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 350 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 350 c), o obwodzie pnia 320 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 32. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 350 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 350 c), o obwodzie pnia 315 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 33. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 350 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 350 c), o obwodzie pnia 365 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 34. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 355 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 355 d), o obwodzie pnia 300cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 35. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 358/2 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 358 l), o obwodzie pnia 313 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 36. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 364 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 364 b), o obwodzie pnia 315 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 37. dąb szypułkowy Quercus robur, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 202 obrębu Śmierdnica Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Kołowo, oddz. 202 h), o obwodzie pnia 370 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 38. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 218 obrębu Śmierdnica Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Kołowo, oddz. 218 f), o obwodzie pnia 325 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 39. dąb szypułkowy Quercus robur, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 347 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Kołowo, oddz. 347 d), o obwodzie pnia 385 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 40. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 347 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Kołowo, oddz. 347 d), o obwodzie pnia 505 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 41. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 347 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Kołowo, oddz. 347 d), o obwodzie pnia 330 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 42. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 347 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Kołowo, oddz. 347 d), o obwodzie pnia 326 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 43. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 347 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Kołowo, oddz. 347 d), o obwodzie pnia 330 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 44. dąb szypułkowy Quercus robur, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 113 obrębu Śmierdnica Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Klęskowo, oddz. 113 c), o obwodzie pnia 370 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 45. dąb szypułkowy Quercus robur z bluszczem pospolitym Hedera helix, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 138 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Klęskowo, oddz. 138 a), o obwodzie pnia 325 cm i obwodzie pnia bluszczu 45 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 46. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 138 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Klęskowo, oddz. 138 a), o obwodzie pnia 390 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 47. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 135 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Klęskowo, oddz. 135 a), o obwodzie pnia 420 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 48. lipa holenderska Tilia x vulgaris, zwana Lipą Pokoju, rosnąca na terenie działki geodezyjnej nr 186 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Klęskowo, oddz. 186 a), o obwodzie pnia 155 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 49. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 240 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Klęskowo, oddz. 240 a), o obwodzie pnia 340 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 50. dąb szypułkowy Quercus robur, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 240 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Klęskowo, oddz. 240 a), o obwodzie pnia 410 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 51. dąb szypułkowy Quercus robur, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 240 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Klęskowo, oddz. 240 a), o obwodzie pnia 380 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 52. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 241/3 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Klęskowo, oddz. 241 a), o obwodzie pnia 330 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 53. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 261 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Klęskowo, oddz. 261 a), o obwodzie pnia 330 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 54. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 263 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Klęskowo, oddz. 263 c), o obwodzie pnia 360 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 55. dąb szypułkowy Quercus robur, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 285 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Klęskowo, oddz. 285 c), o obwodzie pnia 380 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 56. buk zwyczajny Fagus sylvatica (odmiana czerwona), rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 127/4 obrębu Śmierdnica Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Śmierdnica, oddz. 127 b), o obwodzie pnia 350 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 57. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 120 obrębu Śmierdnica Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Śmierdnica, oddz. 120 a), o obwodzie pnia 320 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 58. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 332 obrębu Radziszewo Las (Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Podjuchy, oddz. 332 g), o obwodzie pnia 310 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 59. dąb szypułkowy Quercus robur, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 253 obrębu Glinna, o obwodzie pnia 375 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 60. wiąz szypułkowy Ulmus laevis, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 42 obrębu Kołbacz, o obwodzie pnia 450 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 61. buk zwyczajny Fagus sylvatica, rosnący na terenie działki geodezyjnej nr 23/4 obrębu Kołbacz, o obwodzie pnia 300 cm mierzonym na wysokości 1,30 cm.

§ 2.

 1. W odniesieniu do obiektów wymienionych w § 1 wprowadza się następujące zakazy:
  1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
  2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
  3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
  4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
  5. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
  6. zmiany sposobu użytkowania ziemi;
  7. wydobywania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;
  8. umieszczania tablic reklamowych.
 2. Zakazy nie dotyczą:
  1. prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;
  2. realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;
  3. zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
  4. likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

§ 3. Nadzór nad pomnikami przyrody wymienionymi w § 1 pkt 1-61 sprawuje Wójt Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XXVIII/220/05
Rady Gminy Stare Czarnowo

W myśl art. 40 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie.
Ustanowienie tej formy ochrony przyrody następuje w drodze rozporządzenia wojewody lub uchwały rady gminy jeżeli wojewoda jej wcześniej nie ustanowił. Rozporządzenie wojewody lub uchwała rady gminy określa nazwę obiektu, jego położenie, w miarę potrzeb otulinę oraz ograniczenia, zakazy i nakazy przewidziane w art. 45.
W załączonej dokumentacji proponujemy objęcie ochroną 61 drzew następujących gatunków:

 • buk zwyczajny - 42
 • buk zwyczajny odmiana czerwona - 1
 • dąb szypułkowy, w tym 1 z bluszczem - 12
 • dąb bezszypułkowy - 2
 • lipa drobnolistna - 1
 • lipa holenderska - 1
 • wiąz szypułkowy - 1
 • daglezja zielona - 1

Wszystkie zaproponowane do objęcia ochroną drzewa rosną na terenach leśnych lub w zadrzewieniach i są oddalone od wszelkich zabudowań oraz dróg publicznych toteż ich ochrona nie będzie wiązała się z ponoszeniem kosztów na ich konserwację. W myśl art. 40 ust.2 ustawy o ochronie przyrody na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi i mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do samoistnego, całkowitego rozpadu.
W tej sytuacji, poza funkcją estetyczną i krajobrazową, będą one spełniać funkcję biocenotyczną, stając się nawet po swojej fizjologicznej śmierci siedliskiem życia dla gatunków ksylobiontycznych (roślin, grzybów, owadów) często chronionych lub/i zagrożonych wymarciem z powodu niedostatku w określonych siedliskach próchniejącego drewna (np. kozioróg dębosz, kozioróg bukowiec, jelonek rogacz, ciołek, soplowki: gałęzista i jeżowata). Pozostawianie wiekowych, obumierających z czasem drzew jest najbardziej skuteczną metodą ochrony tych gatunków.
Powołane jako pomniki przyrody obiekty, po oznakowaniu, z całą pewnością przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności szlaków turystycznych przebiegających w pobliżu a tym samym podkreślą nieprzeciętne wartości zasobów przyrodniczych gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 09-01-2006 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2006 10:04