herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXIX/223/05 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na lata 2006 - 2010 na realizację projektu pod nazwą "Wdraża

UCHWAŁA NR XXIX/223/05

UCHWAŁA NR XXIX/223/05
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 28 listopada 2005 r.


w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na lata 2006 - 2010 na realizację projektu pod nazwą "Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa"

Na podstawie art. 18. ust 1. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 167, poz 1759, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie na rok 2006 w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej, zostanie zabezpieczona kwota 550,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą "Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa".

§ 2. W latach 2007 - 2010 na realizację projektu, o którym mowa w § 1., zostaną zabezpieczone środki w budżecie Gminy Stare Czarnowo w następujących kwotach:

  1. w budżecie na rok 2007 - kwota 11.044 zł,
  2. w budżecie na rok 2008 - kwota 10.546 zł,
  3. w budżecie na rok 2009 - kwota 10.546 zł,
  4. w budżecie na rok 2010 - kwota 6.005 zł.

§ 3. Przekazanie środków finansowych dla lidera projektu następować będzie w każdym roku budżetowym w ciągu 30 dni od daty poinformowania gminy o konieczności podjęcia zobowiązań w ramach realizacji projektu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

W związku z możliwością złożenia wniosku na realizację projektu pod nazwą "Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży" należy podjąć uchwałę, która będzie obligowała do zabezpieczenia środków finansowych na ww. projekt w latach 2006 - 2010.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 09-01-2006 12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2006 12:44