herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA Nr XXXI/237/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

UCHWAŁA Nr XXXI/237/05

UCHWAŁA Nr XXXI/237/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 21 grudnia 2005 r.


w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

Na podstawie art. 43 ust. 2 i 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408, z 1992r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r, Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420 oraz art. 7 ust. 1 pkt. 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1 Zaopiniować pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Uzasadnienie

Rada Powiatu w Gryfinie postanowiła zlikwidować Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. Likwidacja Zespołu nie wpłynie na ograniczenie dostępności do świadczeń zdrowotnych, gdyż Zespół świadczy tylko usługi w zakresie poradni zdrowia psychicznego, której pacjenci po likwidacji zostaną przejęci przez poradnię zdrowia psychicznego w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej projekt uchwały o likwidacji poradni w szpitalu wymaga opinii wojewody, właściwych organów gminy i powiatu, których ludności szpital udziela świadczeń zdrowotnych, a także sejmiku województwa, jeśli zasięg działania zakładu obejmuje województwo lub jego znaczną część.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 10-01-2006 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2006 13:48