herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Uchwała Nr XXX/231/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 października 2005 r. w sprawie miejscowego

Uchwała Nr XXX/231/05

Uchwała Nr XXX/231/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 listopada 2005 r.
 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 października 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego części obrębu Binowo w gminie Stare Czarnowo.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1086) oraz art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się w całości Uchwałę Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 października 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego części obrębu Binowo w gminie Stare Czarnowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 10-01-2006 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2006 13:40