herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr I/2/2002 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie powołania zastępcy Wójta.

Zarządzenie Nr I/2/2002

Zarządzenie Nr I/2/2002 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 grudnia 2002r.

w sprawie powołania zastępcy Wójta.


Na podstawie art. 26 a ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r , Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz.984) Wójt Gminy Stare Czarnowo zarządza co następuje;

§ 1
Powołuję na zastępcę Wójta Gminy Stare Czarnowo Panią Genowefę Piskorz zamieszkałą w Starym Czarnowie ul. Szczecińska 44/2.

§ 2
Zgodnie z § 74 ust. 3a Statutu Gminy Stare Czarnowo ( Dz.Urz.Woj.Szcz. Nr 17, póz. 120 z późn. zmianami) zastępca Wójta Gminy Stare Czarnowo będzie otrzymywać wynagrodzenie za pracę w/g kat. zaszer.XVII -1090,-zł dodatek za wysługę lat 20% - 218,-zł, dodatek funkcyjny w/g I stawki 22%
od najniższego wynagrodzenia w tabeli - 156,-zł. Razem wynagrodzenie miesięczne wynosi 1464,-zł

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 16-04-2004 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 16-04-2004 14:15