herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr I/3/2002 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 06 grudnia 2002r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Gminy w Starym Czarnowie.

ZARZĄDZENIE NR 1/3/2002

Zarządzenie Nr I/3/2002 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 06 grudnia 2002r.

w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Gminy w Starym Czarnowie.


Na podstawie art.30 ust. l i ust. 2, pkt 3 oraz art. 31 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U z2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.)

§ l
W uchwale Nr 18/2000 Zarządu Gminy w Starym Czarnowie z dnia 30 października 2000 r. wprowadzam następującą zmianę:
    § 3 otrzymuje brzmienie:

  • „ Powierzone działania operacyjno-techniczne określone w Regulaminie Pracy Komendanta Gminnego, będą wykonywane społecznie tj. bez rekompensaty finansowej w formie ryczałtu i bez przydziału limitu kilometrów za używanie samochodu osobowego do czynności operacyjnych."

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 grudnia 2002 roku.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 16-04-2004 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 16-04-2004 14:16