herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR I/38/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

ZARZĄDZENIE NR I/38/04

ZARZĄDZENIE NR I/38/04
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, nr 210, poz. 2135), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę - 62.334 zł

Dział

852

POMOC SPOECZNA

62.334 zł

Rozdział

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

62.334 zł

 

§ 2010

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

62.334 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 62.334 zł

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

62.334 zł

Rozdział

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

62.334 zł

§ 3110

Świadczenia społeczne

61.087 zł

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

703 zł

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

128 zł

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

17 zł

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

399 zł

§ 3.Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 08-12-2004 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2004 14:44