herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR I/37a/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004r.

New Page 1

ZARZĄDZENIE NR I/37a/04
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 listopada 2004 r.


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, nr 210, poz. 2135), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę - 9.632 zł

Dział

852

POMOC SPOECZNA

9.632 zł

Rozdział

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

9.632 zł

§ 2010

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

9.632 zł

Z tego

z rez. celowej budżetu państwa cz. 83 poz. 12

3.919 zł

 

z rez. celowej budżetu państwa cz. 83 poz. 14

5.713 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 9.632 zł

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

9.632 zł

Rozdział

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

9.632 zł

§ 3110

Świadczenia społeczne

9.439 zł

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

141 zł

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

25 zł

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

3 zł

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

24 zł

§ 3 . Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 07-12-2004 23:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-12-2004 23:49