herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr I/8/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2004r.

Zarządzenie Nr I/8/04

Zarządzenie Nr I/8/04
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2004 r.

Na podstawie § 11 Uchwały Nr XV/102/04 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2004 zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami według załącznika Nr 1.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Załącznik Nr  1
do Zarządzenia Wójta Nr I/8/04
dnia 23 kwietnia 2004r.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Zwiększenia

Zmniejszenia

010     

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

426

426

01095

  

Pozostała działalność

426

426

4300

Zakup usług pozostałych

 

426

4430

Różne opłaty i składki

426

 
 

600

    

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

141

141

60016

  

Drogi publiczne gminne

141

141

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

141

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

141

 

750

   

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

520

520

75023

 

Urzędy gmin

520

520

4280

Zakup usług zdrowotnych

500

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

520

4580

Pozostałe odsetki

20

 
 

754

    

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

700

700

75412

  

Ochotnicze straże pożarne

700

700

4280

Zakup usług zdrowotnych

700

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

700

 

801

   

OŚWIATA I WYCHOWANIE

2.700

2.700

80104

 

Przedszkola

2.700

2.700

4260

Zakup energii

 

2.700

4300

Zakup usług pozostałych

2.700

 
 

921 

   

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

350

350

92116

  

Biblioteki

50

350

4300

Zakup usług pozostałych

 

350

4410

Podróże służbowe krajowe

50

 

92195

  

Pozostała działalność

300

 

4300

Zakup usług pozostałych

300

 
 

926

    

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

100

100

92695

 

Pozostała działalność

100

100

4300

Zakup usług pozostałych

 

100

4410

Podróże służbowe krajowe

100

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 27-07-2004 15:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2004 15:33