herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr I/10/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 maja 2004r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2004r.

New Page 1

ZARZĄDZENIE NR 1/10/04
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 21 maja 2004r.

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2004 r.

Na podstawie § 11 Uchwały Nr XV/102/04 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2004 zarządzam co następuje:

§ l Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami według załącznika Nr l .

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie .

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

 

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Nr 1/10/04
z dnia 21 maja 2004r.

Dział 

Rozdz. 

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Zwiększenia 

Zmniejszenia 

852 

     

POMOC SPOŁECZNA 

3.200

3.200

85212

  

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

3.200

3.200

4210

Zakup materiałów i wyposażenia 

  

3.200

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

3.200

  
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 06-08-2004 18:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-08-2004 18:01