herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr I/11/04Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 maja 2004r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2004r.

ZARZĄDZENIE NR I/11/04

Zarządzenie Nr I/11/04
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 21 maja 2004 r.

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o następującą kwotę- 394.700 zł

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.800 zł

Rozdział

 

80101

Szkoły podstawowe

1.800 zł

§ 2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

1.800 zł

 

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

392.900 zł

Rozdział

 

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

392.900 zł

§ 2010

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

392.900 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę -  394.700 zł

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.800 zł

Rozdział

80101

Szkoły podstawowe

  1.800 zł

§ 3240

Stypendia i rózna pomoc dla uczniów

1.800 zł

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

392.900 zł

Rozdział

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

392.900 zł

§ 3110

Świadczenia społczne

385.042 zł

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4.763 zł

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

856 zł

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

117 zł

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.122 zł

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o następującą kwotę-89.715 zł

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

89.715 zł

Rozdział

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

53.600 zł

§ 2010

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

53.600 zł

Rozdział

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

36.115 zł

§ 2010

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

36.115 zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę -  89.715 zł

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

89.715 zł

Rozdział

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

53.600 zł

§ 3110

Świadczenia społczne

53.600 zł

Rozdział

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

36.115 zł

§ 3110

Świardczenia społeczne

36.115 zł

§5 . Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§6 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 06-08-2004 18:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-08-2004 18:02