herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr I/17/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004r.

ZARZĄDZENIE NR I/17/04

Zarządzenie Nr I/17/04
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 czerwca 2004r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę -  12.831 zł

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

808 zł

Rozdział

80101

Szkoły podstawowe

808 zł

§2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

808 zł

 

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

12.023 zł

Rozdział

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4.228 zł

§ 2010

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

4.228 zł

Rozdział

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

7.795 zł

§ 2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

7.795 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 5.036 zł

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

808 zł

Rozdział

80101

Szkoły podstawowe

808 zł

§3240

Stypendia i różna pomoc dla uczniów

808 zł

 

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

4.228 zł

Rozdział

85212

Świadczenia rodzinne oraz skadki naubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4.228 zł

§ 3110

Świadczenia społeczne

4.143 zł

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

62 zł

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11 zł

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

2 zł

§ 4210

Zakup materiałów i usług

10 zł

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o następującą kwotę  -

7.795 zł

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

7.795 zł

Rozdział

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

7.795 zł

§ 2010

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

7.795 zł

§ 4 . Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 06-08-2004 18:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-08-2004 18:03