herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr I/18/2004 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie : zmiany w budżecie gminy na 2004r.

Zarządzenie Nr I/18/04

Zarządzenie Nr I/18/2004
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 czerwca 2004r.

w sprawie : zmiany w budżecie gminy na 2004r.

Na podstawie § 11 Uchwały Nr XV/102/04 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2004 zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami według załącznika Nr 1 .

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie .

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

 

Załącznik Nr  1
do Zarządzenia Wójta Nr I/18/2004
z dnia 30 czerwca 2004r.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Zwiększenia

Zmniejszenia

750

   

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

50

50

75023

 

Urzędy gmin

50

50

4300

Zakup usług pozostałych

 

50

4580

Pozostałe odsetki

50

 
 

801

   

OŚWIATA I WYCHOWANIE

500

500

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

500

500

4300

Zakup usług pozostałych

 

500

4410

Podróże służbowe krajowe

500

 
 

852

   

POMOC SPOŁECZNA

14.965

14.965

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego

7.000

7.000

3110

Świadczenia społeczne

 

7.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7.000

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

7.965

7.965

3110

Świadczenia społeczne

7.965

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

7.965

 

921

   

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

50

50

92116

 

Biblioteki

50

50

4300

Zakup usług pozostałych

 

50

4410

Podróże służbowe krajowe

50

 
 

926

   

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

300

300

92695

 

Pozostała działalność

300

300

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

200

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

300

4410

Podróże służbowe krajowe

100

 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 06-08-2004 18:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-08-2004 18:04