herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr I/22/2004 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004r.

ZARZĄDZENIE NR I/22/04

Zarządzenie Nr I/22/04
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 23 lipca 2004 r.

 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę -  11.944 zł

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

7.400 zł

Rozdział

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

7.400 zł

 

§2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

7.400 zł

 

Dział

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

4.544 zł

Rozdział

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

4.544 zł

 

§ 2010

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

4.544 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 11.944 zł

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

7.400 zł

Rozdział

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

7.400 zł

 

§3110

Świadczenia społeczne

7.400 zł

 

Dział

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

4.544 zł

Rozdział

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

4.544 zł

 

§ 4260

Zakup energii

4.544 zł

§ 3 . Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 28-09-2004 18:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-09-2004 18:39