herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr I/28/2004 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 września w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004r.

New Page 1

Zarządzenie Nr I/28/2004
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia  30 września  2004 r.


w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2004 r.

Na podstawie § 11 Uchwały Nr XV/102/04 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2004 zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami według załącznika Nr 1 .

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie .

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Załącznik Nr  1
do Zarządzenia Wójta Nr I/28/2004
z dnia  30 .09. 2004r.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Zwiększenia

Zmniejszenia

 751    

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.520

2.520

75113

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

2.520

2.520

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2.520

 

3020

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

 

2.520

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 06-11-2004 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2004 09:49