herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr I/35/2004 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 05 listopada 2004 r. w sprawie powołania komisji.

Zarządzenie Nr I/35/2004

Zarządzenie Nr I/35/2004
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia  05 listopada  2004 r.
 


w sprawie powołania komisji 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję w składzie:

  1. Kazimierz Nowicki - przewodniczący komisji- inspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego i drogownictwa
  2. Bożena Froncala - członek komisji - inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
  3. Paweł Legień - członek komisji - inspektor nadzoru
  4. Marek Kamrowski - członek komisji - podinspektor ds. zamówień publicznych 

§ 2 Zadaniem komisji jest odbiór prac polegających na modernizacji drogi gminnej dojazdowej do użytków rolnych dz. nr. 424 i 464 położonych w miejscowości Stare Czarnowo.

§ 3 Ustala się termin odbioru prac na dzień 08.11.2004r.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 09-11-2004 18:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2004 18:05