herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR I/44/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie: powołania Zespołu Spisowego.

ZARZĄDZENIE NR I/44/04

ZARZĄDZENIE NR I/44/04
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 grudnia 2004 r.


w sprawie: powołania Zespołu Spisowego.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74) oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Powołuję Zespół Spisowy w składzie:
  1. Przewodniczący :
   1. Olga Stolarska - Podinspektor
  2. Członkowie :
   1. Zbigniew Ślęzak - Podinspektor
   2. Marianna Maziarz - Podinspektor
 2. Zadaniem Zespołu Spisowego jest przeprowadzenie inwentaryzacji pełnej (rodzaj inwentaryzacji) w drodze spisu z natury gotówki w kasie (rodzaj inwentaryzowanego składnika majątkowego ) znajdujących się w Kasie urzędu Gminy Stare Czarnowo (nazwa obiektu i oznaczenie inwentaryzowanego pomieszczenia ).
 3. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.
 4. Inwentaryzację przeprowadza się w oparciu o arkusze spisowe o numerach ........................, które wydano Przewodniczącemu Zespołu Spisowego.

§ 2. Ustala się termin rozpoczęcia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2004 r. oraz termin zakończenia na dzień 31 grudnia 2004 r.

§ 3. Osoby, o których mowa w § 1, ponoszą pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie spisu z natury zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 15-03-2006 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 15-03-2006 14:17